Cisza, spokój, kajaki, rowery,
Nordic Walking, mała gastronomia...
Poczuj prawdziwą zabawę!

Aktualności

Bądź na bieżąco - śledź informacje o nadchodzących wydarzeniach. Znajdziesz tu wszystko co potrzebujesz wiedzieć, aby najbliższy weekend spędzić w niesamowitej atmosferze w gościnie Rybaczówki nad Odrą.

O Rybaczówce

Poznaj niesamowitą historię tego miejsca. Dołącz do grona przyjaciół odrestaurowanego kurortu oraz zapoznaj się z tym co ma Ci do zaoferowania ziemia Głogowska.

Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę, lub po prostu odpocząć na łonie natury? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie nurtujące Cię pytania. Doradzimy formę i termin wypoczynku.

Cennik

Skorzystaj z wyjątkowej oferty aktywnego wypoczynku. Rowery, kajaki, nordic walking to tylko początek tego co mamy Ci do zaoferowania. Sprawdź niezwykle atrakcyjne ceny - dla nas najważniejsza jest Twoja dobra zabawa.

Galeria

Niezwykły urok Starej Odry oraz zachwycające zachody słońca. Zobacz prawdziwe oblicze Polskiej natury.

Historia

W XIX wieku w związku z regulacją Odry w miejscowości Borków (niem. Reinberg, okolice Głogowa) powstała ponad kilometrowa zatoka oraz wybudowano małą przystań dla barek rzecznych z hotelem i restauracją. Obiekt w tym kształcie istniał do końca II wojny światowej.


Od 2014r. ponownie w okresie wiosna-jesień jest on miejscem skierowanym na obsługę turystów.

Oferta obejmuje małą gastronomię (m. in. smażona ryba, domowe pierogi, piwa regionalne, lody, napoje), wypożyczalnię sprzętu turystycznego (kajaki, łodzie, rowerki wodne, rowery turystyczne), organizację spływów kajakowych, imprezy integracyjne oraz potańcówki po niebem.

Natura 2000

Obfitująca w starorzecza, wilgotne łąki i lasy łęgowe Odra należy do najciekawszych i najwartościowszych rzek nizinnych Europy. Jednym z najcenniejszych przyrodniczo odcinków rzeki jest, znajdująca się pomiędzy Brzegiem Dolnym a Głogowem, Dolina Środkowej Odry. Szczególnym walorem są duże powierzchnie zbiorowisk lasów łęgowych, grądów, łąki zalewowe i zmiennowilgotne oraz zbiorowiska starorzeczy. 75 proc. powierzchni znajdujących się tu ostoi spełnia zapisy Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej. Odnotowano tu także ponad 135 gatunków gniazdujących ptaków. Na obszarze ostoi występuje:

1) 11 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 92/43 EEC (tzw. dyrektywa siedliskowa), zajmujących łącznie blisko 70% powierzchni;
2) 35 gatunków ptaków objętych ochroną zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy 79/409/ EEC (tzw. dyrektywa ptasia, m. in. największe w Europie Środkowej populacje dzięcioła średniego i łabędzia krzykliwego, co zaowocowało wpisaniem ostoi na europejską listę Important Bird Areas)
3) 13 gatunków zwierząt znajdujący się w Załączniku II 92/43/EEC;
4) 43 gatunki wymienione w polskich Czerwonych Księgach roślin i zwierząt;
5) 39 rzadkich gatunków zwierząt chronionych na mocy konwencji międzynarodowych;
6) 34 gatunki roślin i zwierząt objętych w Polsce ochroną gatunkową;
7) 19 innych, rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
W związku z tym w 2009 r. Dolina Środkowej Odry wpisana została na listę obszarów Natura 2000 pod nazwą „Łęgi Odrzańskie”.

SZLAK ODRY

W 2000 r. z inicjatywy Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” i gminy Ścinawa 12 gmin leżących w Dolinie Środkowej Odry podpisało porozumienie o współpracy mające na celu wszechstronny, zrównoważony rozwój tego obszaru przy zachowaniu wysokich walorów przyrodniczych. Pierwszym wspólnym projektem gmin i Fundacji była „Rowerowa, piesza i konna turystyka w Dolinie Środkowej Odry”. W jego ramach powstała oś rowerowa o długości 256 km biegnąca wzdłuż Odry, Przygotowana oś rowerowa uzyskała nazwę i logo „Szlak Odry”, weszła także w system europejskich szlaków dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego Greenways. Projekt został doceniony w kraju i poza nim - w 2005 r. Szlak Odry uznano za najlepszy projekt - inicjatywę lokalną na rzecz ochrony przyrody i kultury w Europie Środkowowschodniej. W późniejszym okresie, oprócz wyznaczonego Szlaku Odry, wyznakowano 560 km szlaków rowerowych w Dolinie Środkowej Odry, zaprojektowano 865 km innych tras rowerowych oraz postawiono 6 wiat turystycznych.

W chwili obecnej na terenie Partnerstwa, na odcinku Wrocław-Głogów, „Szlak Odry” liczy 506 km. W latach 2004-2005 rozpoczęto przedłużenie Szlaku Odry poza obszar partnerstwa w kierunku północnym. Projekt stał się działaniem ponadregionalnym, realizowanym przy współpracy woj. lubuskiego, opolskiego i zachodnio-pomorskiego. Obecnie oś główna liczy 672 km i jest najdłuższym szlakiem rowerowym w Polsce biegnącym wzdłuż doliny rzecznej.

Szlak Odry przebiega tuż obok „Rybaczówki nad Odrą”